Kontakty

Stanový tábor

Turistická ubytovňa

vedúci strediska CR

Športová ul. 378/17

965 52 Divín

 

Lukáš Paľko

tel. číslo: 047/ 43 77 384

e - mail: annapalkova@gmail.com

 

Penzión Mária + turistická ubytovňa (kolkáreň)

Anna Paľková

tel. číslo: 047/ 43 77 384

               0907 086 911

Adresa: Turistická ubytovňa

   Športová ul. 378/17

   965 52 Divín

 

Hotel Divín

Iveta Klimentová

tel. číslo: 0905 410 346

e - mail: okliment@zoznam.sk

 

Chata Divín

Daniela Jedličková

Divín č.634

tel. číslo: 0905 793 304

               0905 604 591

web: https://www.chalupadivin.wbl.sk

 

Multifunkčné ihrisko Divín

Ján Martinský

Športová ul. č. 396/6, Divín

0944 442 634

 

Minifutbal + telocvičňa pri ZŠ Divín

Mgr. Aneta Zvarová

riaditeľka ZŠ Divín

0905 572 954